Thumb 114cby2f 007

Putti - linjan hallinta

28 Apr 2020 11:3154115 EUR

Puttaamisessa on tärkeää lukea maastoa ja arvioida oikea lyöntilinja.

Read more